Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSES budžeta aizsardzība – 1. jūnijā darbību sāks Eiropas Prokuratūra

Komisijas priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova norādīja: „Mēs esam sasnieguši pēdējo posmu - pavisam drīz darbu sāks pirmais neatkarīgais ES birojs, kurš izmeklēs noziegumus, kas skar ES budžetu, un veiks ar tiem saistītu kriminālvajāšanu. No 1. jūnija Eiropas prokurori Lauras Kodrucas Keveši (Laura Codruța Kövesi) stingrā vadībā asi vērsīsies pret noziedzniekiem un nodrošinās, ka neviens eiro netiek zaudēts korupcijas vai krāpšanas rezultātā.”
Tieslietu komisārs Didjē Reinderss sacīja: „Eiropas Prokuratūras darbības uzsākšana iezīmēs jaunu posmu Eiropas integrācijas vēsturē. Šīs Eiropas struktūras pamatuzdevums ir aizsargāt ES līdzekļus no noziedzniekiem mūsu iedzīvotāju kopējās interesēs. Tā ļoti rūpīgi sekos līdzi tam, kā tiek īstenota programma „NextGenerationEU”, lai pārliecinātos, ka līdzekļi pilnībā tiek izmantoti ekonomikas atveseļošanai no krīzes.”
EPPO ir atbildīga par kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu par noziegumiem pret ES budžetu. Tā ir pirmā pārvalstiskā prokuratūra. EPPO veiks izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par šāda veida krāpšanu un citiem noziegumiem, kas skar ES finanšu intereses:
  • ar izdevumiem un ieņēmumiem saistīta krāpšana;
  • ar PVN saistīta krāpšana (ja tā skar divas vai vairākas dalībvalstis un tās apjoms ir vismaz 10 miljoni eiro);
  • nelikumīgi iegūtu līdzekļu --aktīvu, kas iegūti, apkrāpjot ES budžetu, -- legalizēšana;
  • aktīva un pasīva korupcija vai piesavināšanās, kas ietekmē ES finanšu intereses;
  • dalība noziedzīgā organizācijā, kuras darbība ir vērsta uz noziegumu izdarīšanu pret ES budžetu.
Šī jaunā Savienības struktūra var arī izmeklēt jebkuru citu nelikumīgu darbību, kas ir „nesaraujami saistīta” ar noziedzīgu nodarījumu pret ES budžetu, un veikt ar to saistītu kriminālvajāšanu.
EPPO izmeklēšanu un kriminālvajāšanu veiks pilnīgi neatkarīgi no Komisijas, citām ES iestādēm un struktūrām, kā arī dalībvalstīm. Tā papildinās citu ES struktūru un aģentūru, piemēram, OLAF, Eurojust un Eiropolu, darbu un sadarbosies ar tām, kā arī ar to dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras nepiedalās Eiropas Prokuratūras darbā. Paredzams, ka ar laiku EPPO izmeklēs aptuveni 3000 lietu gadā.
Vispārīga informācija
EPPO ir izveidota ar 2017. gada 12. oktobra Regulu (ES) 2017/1939. To finansē no ES budžeta, un tā ir pirmā pārvalstiskā prokuratūra, kas atbild par kriminālizmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Tās pašreizējā uzbūvē 22 ES dalībvalstis piedalās ciešākā sadarbībā. Eiropas Prokuratūru vada galvenā prokurore Laura Kodruca Keveši. Prokuratūras centrālais birojs atrodas Luksemburgā, un tajā strādā pa vienam Eiropas prokuroram no katras iesaistītās dalībvalsts un citi darbinieki. Turklāt šīs neatkarīgās struktūras neatņemama daļa ir Eiropas deleģētie prokurori, kas atrodas dalībvalstīs.
Sīkāka informācija

<<< Atgriezties pie pasākumiem un norisēm

Uz sākumu

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.