Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSEiropas Komisija atbalsta dalībvalstis koronavīrusa kritisko perēkļu kliedēšanā, šomēnes piedāvājot vēl četrus miljonus BioNTech-Pfizer vakcīnas devu

Eiropas Komisija ar BioNTech/Pfizer ir noslēgusi līgumu vēl par četriem miljoniem Covid-19 vakcīnas devu, kas dalībvalstīm tiks piegādātas nākamajās divās nedēļās, lai tās spētu kliedēt koronavīrusa kritiskos perēkļus un sekmētu brīvu pārvietošanos pāri robežām.
Komisija cieši seko līdzi epidemioloģiskās situācijas attīstībai dalībvalstīs. Lai arī nāves gadījumu skaits Eiropas Savienībā patlaban ir samazinājies, pateicoties veco ļaužu un visneaizsargātāko cilvēku vakcinācijai, Komisiju uztrauc tas, ka Eiropas Savienībā ir attīstījušies vairāki Covid-19 perēkļi. Tam par galveno iemeslu ir jaunu, lipīgāku variantu izplatīšanās. BioNTech-Pfizer vakcīna ir izrādījusies ārkārtīgi efektīva pret visiem pašlaik zināmajiem Covid-19 vīrusa variantiem. Pēdējās nedēļās ir strauji palielinājies inficēto un hospitalizēto personu skaits ne tikai tādos reģionos kā Tirole Austrijā, Nica un Mozele Francijā, Bolcāno Itālijā un dažas Bavārijas un Saksijas daļas Vācijā, bet arī daudzās citās dalībvalstīs, kā rezultātā dalībvalstis noteica stingrākus pasākumus un atsevišķos gadījumos pat jaunas robežkontroles.
2021.gada marts

Valsts atbalsts — Eiropas Komisija apstiprina Latvijas pasākumus Starptautiskās lidostas “Rīga” rekapitalizācijai 39,7 miljonu eiro apmērā

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Latvijas plānus piešķirt līdz 39,7 miljoniem eiro valsts akciju sabiedrības „Starptautiskā lidosta „Rīga”” rekapitalizācijai. Pasākumi tika apstiprināti saskaņā ar pagaidu regulējumu valsts atbalsta pasākumiem.
Latvijas rekapitalizācijas pasākums.
Starptautiskā lidosta „Rīga” ir uzņēmums, kas pilnībā pieder Latvijas valstij. Tās galvenā darbības joma ir aviācijas pakalpojumu sniegšana (gaisa kuģu, pasažieru un kravu apkalpošana), bet tā sniedz arī ar aviāciju nesaistītus pakalpojumus, piemēram, iznomā telpas, zemi un autostāvvietas. Starptautiskā lidosta „Rīga” cieta ievērojamus zaudējumus koronavīrusa uzliesmojuma un ceļošanas ierobežojumu dēļ, ko Latvijai un citām valstīm nācās noteikt, lai ierobežotu vīrusa izplatību. Šie pasākumi apvienojumā ar ievērojamo pieprasījuma pēc ceļojumiem kritumu turpina pasliktināt uzņēmuma finansiālo stāvokli. Tādēļ pašlaik pastāv risks, ka Starptautiskā lidosta „Rīga” nespēs saglabāt savu dzīvotspēju, un tas nopietni ietekmēs Latvijas transporta savienojumu iespējas ar pārējo Eiropu un trešām valstīm.
Latvija saskaņā ar pagaidu regulējumu paziņoja Komisijai par valsts rekapitalizācijas pasākumiem Starptautiskās lidostas „Rīga” labā par summu līdz 39,7 miljoniem eiro, kas ietver:
  • kapitāla iepludināšanu 35,2 miljonu eiro apmērā un
  • atbrīvojumu no dividenžu maksājuma par 2019. finanšu gadu 4,5 miljonu eiro apmērā.
2021.gada marts

Platforma “Gatavi nākotnei” veic vienkāršojamo un modernizējamo ES iniciatīvu atlasi

Komisijas platforma „Gatavi nākotnei” tagad ir izraudzījusies 15 iniciatīvas ar mērķi palīdzēt vienkāršot ES tiesību aktus, samazināt birokrātijas slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem un nodrošināt, ka ES politika atbilst jaunajiem un gaidāmajiem uzdevumiem. Šie centieni būs daļa no platformas pirmās gada darba programmas, kuru pieņems martā.
Platforma sniegs atzinumus par 15 atlasītiem tematiem, kas aptver plašu nozaru loku, sākot no konkurences, finansēm, veselības aizsardzības, vides, statistikas un transporta līdz pat muitai un iekšējam tirgum. Šie atzinumi papildinās Komisijas veikto analīzi un sniegs tās izvērtējumu un ietekmes novērtējumu veikšanai noderīgu informāciju.
Izstrādājot atzinumus, platforma apsvērs šādus pamatprincipus:
  • digitalizācija - palīdzība digitālo risinājumu ieviešanai uzņēmumos un publiskā sektora modernizācijas paātrināšana regulatīvā sloga samazināšanai;
  • efektīvi marķēšanas, atļauju piešķiršanas un ziņošanas pienākumi - tādu problemātisko posmu apzināšana, kuru iemesls ir atšķirības starp dalībvalstīm, centieni vienkāršot procedūras, lai atvieglotu ieguldījumus nākotnes infrastruktūrā un inovācijā, un pareiza līdzsvara panākšana starp ziņošanu un ES tiesību aktu īstenošanas rezultātu novērtējumu palīdzēs jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
  • ES tiesību aktu vienkāršošana - jānodrošina, ka ES tiesību akti ir paredzami un nepārprotami, un jānovērš to pārklāšanās dažādās jomās.
2021.gada marts

Starptautiskā sieviešu diena 2021. gadā – Covid-19 pandēmija ir nopietns izaicinājums dzimumu līdztiesībai

Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā Komisija ir publicējusi 2021. gada ziņojumu par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā, kas liecina par Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz sievietēm. Pandēmija gan Eiropā, gan ārpus tās ir vēl vairāk palielinājusi pastāvošo nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem gandrīz visās dzīves jomās, tādējādi mazinot pēdējos gados ar lielām pūlēm sasniegto. Vienlaikus dzimumu līdztiesībai vēl nekad nav tikusi piešķirta tik liela nozīme ES politiskajā programmā, un Komisija ir pielikusi ievērojamas pūles, lai īstenotu pirms gada pieņemto dzimumu līdztiesības stratēģiju. Lai labāk uzraudzītu katrā no 27 dalībvalstīm gūto progresu un sekotu tam līdzi, Komisija šodien atklāj dzimumu līdztiesības stratēģijas uzraudzības portālu.
2021.gada marts

Darba samaksas pārredzamība — Eiropas Komisija ierosina pasākumus, lai nodrošinātu vienādu darba samaksu par vienādu darbu

4.martā Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu par darba samaksas pārredzamību, lai nodrošinātu, ka sievietes un vīrieši ES par vienādu darbu saņem vienādu darba samaksu.
Tā kā šī ir politiska prioritāte, ko izvirzījusi Komisijas priekšsēdētaja fon der Leiena, priekšlikumā ir izklāstīti darba samaksas pārredzamības sekmēšanas pasākumi, piemēram, informācijas par darba samaksu sniegšana darba meklētājiem, tiesības būt informētiem par darba samaksas līmeņiem darba ņēmējiem, kuri veic vienādu darbu, kā arī lielo uzņēmumu pienākums ziņot par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību. Ar priekšlikumu arī stiprina rīkus darba ņēmējiem viņu tiesību īstenošanai un sekmē tiesu iestāžu pieejamību. Darba devējiem nebūs atļauts izvaicāt darba meklētājus par viņu darba samaksas vēsturi, un viņiem pēc darba ņēmēja pieprasījuma būs jāsniedz anonimizēti dati par darba samaksu. Darba ņēmējiem būs arī tiesības uz kompensāciju, ja būs notikusi diskriminācija darba samaksas jomā.
2021.gada marts

Dari digitāli! Praktisko padomu stundas

Europe Direct informācijas centra Gulbenē Alūksnes informācijas punkts, kas darbojas Alūksnes pilsētas bibliotēkā, Digitālās nedēļas laikā aicina Jūs pilnveidot savas digitālās prasmes un pieteikties individuālām tiešsaistes konsultācijām!
Lūdzu aizpildiet aptaujas anketu, norādot Jums nepieciešamo konsultāciju tēmu! Konsultācijas tiks sniegtas attālināti, izmantojot Jūsu izvēlēto tiešsaistes rīku un iepriekš telefoniski vai pa e-pastu vienojoties par konsultācijas laiku attiecīgajā dienā. Jūsu norādītā informācija tiks izmantota saziņai ar Jums.
2021.gada marts

Eiropas Savienības māja aicina!

Šajā laikā, kad nesatiekamies klātienē, aicinām par Eiropas Savienības mājas jaunumiem uzzināt mūsu sociālo mediju profilos un virtuāli ciemoties pie mums www.esmaja.lv.🔽
📌 www.esmaja.lv atradīsi spēles un uzdevumus "Mācību stūrītī", noderīgu informāciju par Eiropas Savienību un ziņas par pasākumiem tiešsaistē.
📌 Ja virtuāla pasaule tomēr nav Tavā gaumē, aicinām iepazīsti Eiropu Rīgā! Piedalies jaunajā bezmaksas orientēšanās spēlē pilsētvidē. Kopā ar draugiem vai ģimeni (līdz 5 cilvēki), pildot radošus uzdevumus un sacenšoties ar citām komandām, nokļūsti interesantās, ar Eiropu saistītās vietās Rīgā!
Meklē spēli Roadgames aplikācijā.
📌 Esi informēts! Uzdod mums jautājumus par tiesībām un iespējām Eiropas Savienībā, rakstot esmaja@esmaja.lv vai zvanot 67085445 darba dienās no pl. 9:00 līdz 18:00.


2021.gada marts

Savienība, kurā valda līdztiesība: Eiropas Komisija iepazīstina ar Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.-2030. gadam

03.03.2021. Eiropas Komisija nāk klajā ar vērienīgu Personu ar invaliditāti tiesību stratēģiju 2021.-2030. gadam, lai nodrošinātu šo cilvēku pilnvērtīgu līdzdalību sabiedrībā vienlīdzīgi ar citiem Eiropas Savienībā un ārpus tās saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, kas par ES politikas stūrakmeņiem nosaka līdztiesību un nediskrimināciju. Cilvēkiem ar invaliditāti tāpat kā visiem pārējiem ir tiesības piedalīties visās dzīves jomās. Lai gan pēdējās desmitgadēs ir panākts progress attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei, izglītībai, nodarbinātībai, atpūtas pasākumiem un dalībai politiskajā dzīvē, aizvien pastāv daudzi šķēršļi. Ir pienācis laiks izvērst Eiropas rīcību.
2021.gada marts

Komisija nāk klajā ar atjauninātu pieeju attiecībā uz fiskālās politikas pasākumiem, ar kuriem reaģē uz koronavīrusa pandēmiju

Eiropas Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā sniegtas vispārīgas norādes dalībvalstīm par fiskālās politikas īstenošanu nākamajā periodā. Tajā ir paredzēti pamatprincipi fiskālo pasākumu pienācīgai izstrādei un kvalitātes nodrošināšanai. Paziņojumā ir aprakstīti Komisijas apsvērumi par to, vai vispārējā izņēmuma klauzula būtu jādeaktivē vai jāturpina tās piemērošana. Turklāt tajā sniegti vispārīgi norādījumi par vispārējo fiskālo politiku nākamajam periodam, kā arī Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) ietekmi uz fiskālo politiku.
Komisija ir apņēmusies nodrošināt, ka politikas pasākumi, ar ko reaģē uz pašreizējo krīzi, ir koordinēti un konsekventi. Šajā nolūkā ir nepieciešama uzticama fiskālā politika, kura ir vērsta uz koronavīrusa pandēmijas īstermiņa seku novēršanu un atveseļošanās atbalstīšanu un vienlaikus neapdraud fiskālo stabilitāti vidējā termiņā. Šā paziņojuma mērķis ir atbalstīt minēto mērķu sasniegšanu.
2021.gada marts

Eiropas patērētāju aizsardzība – Safety Gate efektīvi palīdz izņemt no tirgus bīstamas ar Covid-19 saistītas preces

02.03.2021. Eiropas Komisija publicēja gada ziņojumu par Safety Gate, kas ir ES ātrās brīdināšanas sistēma bīstamu patēriņa preču jomā un palīdz izņemt no tirgus bīstamas nepārtikas preces. Ziņojums liecina, ka pēc brīdinājumu saņemšanas iestāžu veikto darbību skaits gadu no gada pieaug, sasniedzot rekordaugstu rādītāju - 5377 darbības salīdzinājumā ar 4477 darbībām 2019. gadā. 9 % no visiem 2020. gadā paziņotajiem brīdinājumiem attiecās uz precēm, kas saistītas ar Covid-19, galvenokārt maskām, kas paredzētas aizsardzībai, bet to nenodrošina.
Citi piemēri bīstamām ar Covid-19 saistītām precēm, par kurām ziņots Safety Gate, ir dezinfekcijas līdzekļi, kas satur toksiskas ķīmiskās vielas, piemēram, metanolu, kas var izraisīt aklumu vai pat nāvi norīšanas gadījumā, vai UV dezinfekcijas līdzekļi, kas lietotājus pakļauj spēcīgam starojumam un izraisa ādas kairinājumu.
2021.gada marts

Eiropas Komisija atbalsta reformu projektus nodarbinātības un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanai

02.03.2021. Eiropas Komisija apstiprināja 226 projektus, ko īstenos visās 27 dalībvalstīs un kas atbalstīs to centienus izstrādāt un īstenot valsts reformas izaugsmes veicināšanai. Šīs atbalsta darbības tiek īstenotas tehniskā atbalsta instrumenta (TAI) ietvaros, to kopējais budžets 2021. gadam ir 102,6 miljoni EUR un to nolūks ir veicināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā.
Par kohēziju un reformām atbildīgā Komisijas locekle Elīza Ferreira sacīja: „Reformas ir vajadzīgas, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi, stiprinātu veselības aprūpes sistēmas, atbalstītu sociālās un izglītības sistēmas un kopumā uzlabotu dalībvalstu un ieinteresēto personu izturētspēju, saskaroties ar sarežģītām problēmām un globālām krīzēm. Tehniskā atbalsta instruments ir spēcīgs instruments, kas dalībvalstīm var dot iespēju īstenot reformas, kuras tām vajadzīgas ilgtspējīgai izaugsmei.”


2021.gada marts

Jautājumi un atbildes par tehniskā atbalsta instrumentu 2021.–2027. gadam

Kas ir tehniskā atbalsta instruments?
Tehniskā atbalsta instruments (TAI) ir Komisijas instruments, ar ko sniedz tehnisku atbalstu reformām ES dalībvalstīs.
TAI ir daļa no 2021.-2027. gada daudzgadu finanšu shēmas (DFS) un Eiropas atveseļošanas plāna. Tā vispārējais mērķis ir Savienības ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas sekmēšana, atbalstot dalībvalstu centienus īstenot reformas. TAI pamatā ir iepriekšējās Strukturālo reformu atbalsta programmas (SRAP) panākumi. Izmantojot SRAP, Komisija kopš 2017. gada visām 27 dalībvalstīm ir sniegusi tehnisku atbalstu ar vairāk nekā 1000 projektiem dažādās politikas jomās.
2021.gada marts

Jauns ES energomarķējums

No 2021. gada 1. marta visos veikalos un tiešsaistes mazumtirdzniecībā plaši zināmais ES energomarķējums būs redzams jaunā veidolā, kas ES patērētājiem palīdzēs samazināt enerģijas rēķinus un oglekļa pēdu. Jauno marķējumu sākotnēji lietos četrām ražojumu kategorijām - ledusskapjiem un saldētavām, trauku mazgāšanas mašīnām, veļas mazgāšanas mašīnām un televizoriem (un citiem ārējiem monitoriem). No 1. septembra marķējums mainīsies arī spuldzēm un lampām ar fiksētiem gaismas avotiem, un tuvākajos gados uz jauno marķējumu pāries vēl citi ražojumi.
Tā kā pēc pašreizējās skalas arvien vairāk ražojumu saņem A+, A++ vai A+++ klases novērtējumu, visnozīmīgākās izmaiņas būs atgriešanās pie vienkāršas A-G klašu skalas. Jaunā skala būs stingrāka un ir izstrādāta tā, lai sākotnēji A klasi varētu sasniegt pavisam nedaudzi ražojumi, kuriem nākotnē pievienosies vēl citi augsti efektīvi ražojumi. Tirgū patlaban pieejamie energoefektīvākie ražojumi turpmāk visbiežāk tiks marķēti kā B, C vai D klases ražojumi. Marķējumā būs iekļauti vairāki jauni elementi, arī QR kods ar saiti uz ES mēroga datubāzi, kurā patērētāji varēs atrast sīkāku informāciju par ražojumu. No 1. marta stāsies spēkā arī vairāki ekodizaina noteikumi, jo īpaši attiecībā uz remontējamību un ražotāju pienākumu nodrošināt rezerves daļu pieejamību vēl vairākus gadus pēc tam, kad konkrētais ražojums vairs nav nopērkams.
2021.gada marts

EK ierosina jaunu regulu, lai nodrošinātu, ka ES ceļotāji arī turpmāk var izmantot bezmaksas viesabonēšanu

Lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji, ceļojot ES, arī turpmāk var izmantot viesabonēšanu bez papildu maksas, Komisija šodien ierosināja jaunu Viesabonēšanas regulu. Laikā, kad cilvēki tiek aicināti nedoties nebūtiskos ceļojumos, šī darbība ir svarīga, lai sagatavotos gaišākai nākotnei. Jaunā regula par 10 gadiem pagarinās pašreizējo noteikumu darbību, kas būs spēkā līdz 2022. gadam.
Tā arī nodrošinās labākus viesabonēšanas pakalpojumus ceļotājiem. Piemēram, patērētājiem ārzemēs būs tiesības uz tādu pašu mobilā tīkla savienojuma kvalitāti un ātrumu kā mājās, ja ekvivalents tīkls būs pieejams. Jaunie noteikumi arī nodrošinās drošu un efektīvu pieeju neatliekamās palīdzības dienestiem, tai skaitā uzlabos informētību par alternatīviem līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī palielinās patērētāju informētību par iespējamām maksām par papildvērtības pakalpojumu izmantošanu viesabonēšanas laikā.
2021.gada februāris

Klimatnoturīgas nākotnes veidošana: jauna ES Klimatadaptācijas stratēģija

Eiropas Komisija šodien pieņēma jaunu ES Klimatadaptācijas stratēģiju, kurā izklāstīts, kā sagatavoties neizbēgamajai klimata pārmaiņu ietekmei. Lai gan ES dara visu, kas ir tās spēkos, lai iekšzemē un aiz Savienības robežām mazinātu klimata pārmaiņu sekas, tomēr jāsāk gatavoties tam, ka šīs sekas nebūs novēršamas pilnībā.
Eiropa un visa pasaule jau ir sākušas izjust, ko nozīmē klimata pārmaiņas: no nāvējošiem karstuma viļņiem un postošiem sausuma periodiem līdz masveidā iznīcinātiem mežiem un jūras līmeņa paaugstināšanās rezultātā noskalotai piekrastei. Turpinot darbu, kas tika aizsākts ar 2013. gada stratēģiju par pielāgošanos klimata pārmaiņām, kura koncentrējās uz problēmas būtību, šodien publiskoto priekšlikumu mērķis ir rast problēmas risinājumus un no plānošanas pāriet uz īstenošanas fāzi.
2021.gada februāris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākošā >>

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.