Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Bibliotēka piedāvā

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

 

Bibliotekārās/ informācijpratības stundas

Bibliotekāro / informācijpratības stundu piedāvājums

Abonētās datu bāzes

Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.

Sīkāk lasiet sadaļā „E-resursi”

Apmācības un konsultācijas

Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv)

Datori un internets

Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā;

Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;

Portatīvā datora saņemšana bezatlīdzības lietošanā uz laiku izmantošanai mājās (noma). Pieteikties pa tālruni 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Speciāla datortehnika cilvēkiem ar redzes traucējumiem, bezmaksas konsultācijas tās lietošanā

Elektroniskais katalogs

Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē

Elektroniskā dokumentu piegāde

Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Filmas

Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv

Informācija par novadu

Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Alūksnes un Apes novadu un novadniekiem. Fondā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām u.c. Daļa novadpētniecības materiālu ir strukturēti pa darbības jomām un  ir sakārtoti atsevišķās mapēs. Ziņas par novadpētniecības materiāliem ir pieejamas novadpētniecības materiālu datubāzē, kurā atrodama bibliogrāfiskā informācija par fondā pieejamajiem materiāliem.

Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana

Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64322197, 25403935,

e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā

Jauno grāmatu dienas

Katra mēneša pēdējā pirmdienā bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem

Konsultācijas

Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs. Pieteikties pa tālr. 64322197, 25403935 vai e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv

Kopēšana, izdruka

Kopēšanas darbi un datorizdrukas.

Cenas skatīt šeit.

Krājums

Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas

Literatūras izstādes

Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskās literatūras izstādes

Nakts abonements, svētku un izejamo dienu abonements

Grāmatu, kas atrodas lasītavā, izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam vai uz svētku un izejamām dienām

Periodiskie izdevumi

Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi. Pieejamo periodisko izdevumu sarakstu skatīt šeit

Skenēšana

Skenēšana, kas ļauj informāciju saglabājot digitālā formātā. Pakalpojuma cenas skatīt šeit

Starpbibliotēku abonements

Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes pilsētas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

Tematiski pasākumi

Bibliotēkā regulāri ir iespējams apmeklēt izglītojošus un tematiskus pasākumus

Uzziņas

Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.

Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 64322197, 25403935, e-pastu: biblioteka.info@aluksne.lv vai apmeklē bibliotēku Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē

 

 

  Maksas pakalpojumi Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Pielikums
Alūksnes novada pašvaldības
26.09.2013. lēmumam Nr.440
protokols Nr.17, 44.p.

 

 

Pakalpojums

Vienība

Cena bez PVN (EUR)

PVN

1.     

Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem:

 

 

 

1.1.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0,07

nepiemēro

1.2.

melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts)

gb.

0,11

nepiemēro

1.3.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,14

nepiemēro

1.4.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls)

gb.

0,21

nepiemēro

1.5.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0.14

nepiemēro

1.6.

melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts)

gb.

0,23

nepiemēro

1.7.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,28

nepiemēro

1.8.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attēls)

gb.

0,43

nepiemēro

1.9.

krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0,28

nepiemēro

1.10.

krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,57

nepiemēro

1.11.

krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls)

gb.

0,85

nepiemēro

2.     

Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem:

 

 

 

2.1.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0,07

piemēro

2.2.

melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts)

gb.

0,11

piemēro

2.3.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,14

piemēro

2.4.

melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls)

gb.

0,21

piemēro

2.5.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0,14

piemēro

2.6.

melnbaltā A3 formāta lapas abas puses (teksts)

gb.

0,23

piemēro

2.7.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,28

piemēro

2.8.

melnbaltā A3 formāta lapas viena puse (attē1s)

gb.

0,43

piemēro

2.9.

krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts)

gb.

0,28

piemēro

2.10.

krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls)

gb.

0,57

piemēro

2.11.

krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls)

gb.

0,85

piemēro

3.     

Skenēšana no bibliotēku krājumiem

gb.

0,14

nepiemēro

4.       

Skenēšana no citiem resursiem

Gb.

0,14

piemēro

5.     

Faksa nosūtīšana- dokumenti no bibliotēku krājumiem

 

 

 

5.1.

Alūksnes un Apes novadu teritorijā

lpp.

0,21

nepiemēro

5.2.

Latvijā

lpp.

0,36

nepiemēro

5.3.

Ārvalstīs

lpp.

0,71

nepiemēro

6.       

Faksa nosūtīšana- dokumenti no citiem resursiem

 

 

 

6.1.

Alūksnes un Apes novadu teritorijā

lpp.

0,21

piemēro

6.2.

Latvijā

lpp.

0,36

piemēro

6.3.

Ārvalstīs

lpp.

0,71

piemēro

7.     

Faksa saņemšana (pēc lietotāju pieprasījuma)

ll lpp.

0,07

piemēro

8.       

lespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām

 

pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara

nepiemēro

9.     

Ekrāna iznomāšana

diena

4,27

piemēro

7.     

Laminēšana A4 formāta lapa

gb.

0,36

piemēro

8.       

Dokumentu iesiešana ar spirāli

 

 

8.1.

līdz 100 lapām

 

1,18

piemēro

8.2.

no 100 līdz 200 lapām

 

1,76

piemēro
piemēro

8.3

virs 200 lapām

 

2,35

9.     

Nozaudētās lasītāja kartes atjaunošana

gb.

0,28

piemēro

 

Par maksas noteikšanu drukas pakalpojumiem uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" ietvaroas iegādātās aparatūras

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.