Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Katalogi

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs

Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogā var meklēt grāmatu un citu izdevumu aprakstus, kas atrodas Alūksnes pilsētas bibliotēkas, 17 Alūksnes novada publisko bibliotēku, Alūksnes pilsētas sākumskolas bibliotēkas, Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas bibliotēkas (daļēji) un 4 Apes novada publisko bibliotēku krājumos. Kopkatalogā ir iekļauta informācija arī par Alūksnes novada pašvaldības dokumentiem (Pašvaldības dokumentu datu bāze) un novadpētniecības materiāliem (Novadpētniecības datu bāze).

Katalogs tīmeklī ir pieejams 24 stundas diennaktī no jebkura datora ar interneta pieslēgumu vai izmantojot viedierīces (kataloga mobilā versija). Katalogs pieejams gan publiskam, gan autorizētam bibliotēkas lietotājam.

Pieslēdzoties katalogam, automātiski tiek aktivizēta vienkāršā meklēšana. Kataloga adrese https://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx   Pēc vairākiem kritērijiem varat meklēt, kataloga lapā izvēloties saiti  Paplašinātā meklēšana.

Alūksnes pilsētas bibliotēka, Apes bibliotēka un pārējās novadu publiskās bibliotēkas bibliotēku lietotājiem piedāvā grāmatu u.c. izdevumu elektronisko pasūtīšanu, rezervēšanu un lietošanas termiņa pagarināšanu internetā, pieslēdzoties kopkatalogam. 

 

Grāmatu vai citu izdevumu rezervēšana internetā

Lai izmantotu šo pakalpojumu:

·         Jābūt reģistrētam Alūksnes pilsētas bibliotēkas vai citas Alūksnes un Apes novada bibliotēkas lietotājam;

·         Jāierodas Alūksnes pilsētas bibliotēkā vai citā Alūksnes un Apes novada publiskajā bibliotēkā, līdzi ņemot lasītāja karti vai, ja neesat vēl konkrētās bibliotēkas lietotājs- personu apliecinošs dokuments, lai reģistrētos bibliotēkā;

·         No bibliotēkas darbinieka jāsaņem autorizācijas dati- lietotāja vārds un parole.

 
Kad lasītājs ir saņēmis autorizācijas datus,  pieslēdzoties Alūksnes un Apes novadu elektroniskajam kopkatalogam, viņam ir iespēja:

·         rezervēt grāmatas, kas ir uz vietas bibliotēkā vai pierakstīties elektroniskajā rindā uz grāmatu, kura ir izsniegta citam lasītājam;

·         pārraudzīt savus datus par grāmatu nodošanas termiņiem;

·         pieprasīt grāmatas vai cita izdevuma lietošanas termiņa pagarinājumu.

 

Jāatceras, ka:

·         vienlaikus var rezervēt ne vairāk kā 2 izdevumus;

·         rezervācijas apstrādes laiks - 72 stundas;

·         rezervētie izdevumi bibliotēkā jāsaņem 2 dienu laikā no rezervācijas apstiprināšanas brīža;

·         sistēma automātiski liedz rezervēšanas iespēju parādniekiem!

 

 Novadpētniecības datu bāzē, kurā ir vairāk par 13 tūkstošiem bibliogrāfisku ierakstu, atradīsiet ziņas par avotiem, kuros publicēta informācija par bijušā Alūksnes rajona un tagadējo Alūksnes un Apes novadu ievērojamiem cilvēkiem, vietām un notikumiem. Pamatā datu bāzē ir bibliogrāfiskie ieraksti no novadu laikrakstiem „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Ziņas”, no 2012.gada tajā iekļauti arī raksti par mūsu novadiem no centrālās un citu reģionu preses. Daļai no bibliogrāfiskajiem ierakstiem pievienoti arī pilnteksti vai saite uz internetā pieejamo pilnteksta rakstu.
Datu bāzē Novadnieki iekļautas ziņas par ar Alūksnes un Apes novadiem saistītām personībām, tā ir atrodama Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietnē www.albibl.lv sadaļā Novadpētniecība, tajā atrodamas īsas ziņas kopumā par ~400 personām.
Izveidota un ik gadu, sākot no 2012.gada, tiek papildināta kolekcija “Centrālā un citu reģionu prese”, kurā apkopoti ar Alūksnes un Apes novadiem saistīti raksti par cilvēkiem, vietām un notikumiem, kas publicēti centrālajos vai citu reģionu preses izdevumos. Minētie materiālu apkopojumi CD formātā pieejami ikvienam bibliotēkas apmeklētājam un tiek izsniegti līdzņemšanai uz mājām. Novadpētniecības datu bāzē rakstus var atrast kā meklēšanas kritēriju izvēloties Sērija un meklēšanas laukā ierakstot- Centrālā un citu reģionu prese; Publikāciju pilnteksti pieejami bibliotēkas lasītavā.Vairāk lasi te .
 Izveidota un ik gadu, sākot no 2015.gada, tiek papildināta kolekcija “Alūksnes apaļos skaitļos”, kur apkopota informācija par notikumiem un personībām pilsētas vēsturē, kuriem kārtējā gadā aprit apaļa gadskārta. Pamatā kolekcijas saturs top, izmantojot vietējos reģiona laikrakstus. Raksti pilnā apjomā pieejami Alūksnes pilsētas bibliotēkas lasītavā, tie saglabāti arī digitālā formā un izveidots CD.  
Par iespēju saņemt interesējošā raksta pilntekstu savā e-pastā zvaniet, rakstiet (64322197, biblioteka.info@aluksne.lv

 Pašvaldības dokumentu datubāzi veido~ 2800 ieraksti- informācija par Alūksnes novada pašvaldības lēmumiem, pilnie lēmumu teksti pievienoti anotācijas laukā, norādīta saite uz Alūksnes novada pašvaldības tīmekļa vietni.Novadpētniecības datu bāzē atradīsiet informāciju par bijušā Alūksnes rajona un tagadējo Alūksnes un Apes novadu ievērojamiem cilvēkiem, vietām un notikumiem.

 

 

Kopkatalogā iekļautās bibliotēkas:

Alūksnes novada bibliotēkas:

Alūksnes pilsētas bibliotēka  

Alsviķu  bibliotēka 

Strautiņu bibliotēka 

Annas bibliotēka 

Ilzenes bibliotēka 

Jaunalūksnes bibliotēka 

Bejas bibliotēka 

Jaunannas bibliotēka 

Jaunlaicenes pagasta bibliotēka 

Liepnas pagasta bibliotēka 

Malienas bibliotēka 

Mālupes pagasta bibliotēka 

Mārkalnes pagasta bibliotēka 

Pededzes bibliotēka 

Veclaicenes bibliotēka 

Zeltiņu bibliotēka 

Māriņkalna bibliotēka 

 

Apes novada bibliotēkas:

Apes bibliotēka  

Gaujienas bibliotēka 

Trapenes bibliotēka 

Vidagas bibliotēka 

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs

Valsts nozīmes bibliotēku elektronisko kopkatalogu veido 9 bibliotēkas: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka.

Kopkatalogā pamatā atspoguļoti izdevumi, kas bibliotēku krājumos nonākuši pēc 1990.gada, bet to regulāri papildina ar jauniem ierakstiem.

Meklēšanas iespējas katalogā 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas elektroniskais katalogs

LNB elektroniskajā katalogā iekļauti visu bibliotēkas krājuma izdevumu apraksti: latviešu valodā, sākot ar 1990.gadu, svešvalodās - ar 1996.gadu, krievu valodā, - ar 2000.gadu, neatkarīgi no to izdošanas gada. Katalogs regulāri tiek papildināts ar biežāk pieprasīto agrākajos gados saņemto izdevumu aprakstiem visās valodās.

Izmantojot katalogu, jūs variet ātri atrast sev interesējošos izdevumus, kas pieejami LNB.

Kā lietot LNB katalogu

 

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.