Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Tematiskās izstādes

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Mobilo strēlnieku bataljona izveidošana Alūksnē

Fotogrāfam Eduardam Zariņam - 100

Novadniece- mākslas zinātniece, kultūras darbiniece Iveta Dille

Virspriesterim Andrejam Jansonam-145

Dzejas dienas

AVIKS

Mazā gaismas pils

Jaunlaicene

Jaunlaicenes muzejs

Jaunlaicenes pētniecības darbs

Trapene

Ilzenes tautas nams

Ilzenes bibliotēka

Mālupe

Pededze

Ilzene

Mārkalne

Vireši

Virešu pagasta bibliotēka

Ziemeri

Jaunalūksne

Tūrisma iespējas Jaunalūksnē

Liepna

Gaujienas pagasta kultūras iestādes

Veclaicene

Apes pašvaldības kultūras iestādes

Liepnas pagasta kultūras iestādes

Pededzes pagasta kultūras iestādes

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.