Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

ES saites

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

INTERNETA RESURSI PAR EIROPAS SAVIENĪBU

 • EIROPAS KOMISIJA

 • EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

 • EIROPAS PARLAMENTS

 • EIROPAS KOPIENU TIESA

 • EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

 • EIROPAS OMBUDS

 • EUROPA - Eiropas Savienības oficiāla tīmekļa vietne. Dažāda veida informācija par Eiropas Savienību – aktualitātes, institūcijas, dokumenti, diskusijas u.tml.

 • EUROPE DIRECT – informācijas tīkls Europe Direct, kurā var iegūt tiešas atbildes uz vispārīgiem jautājumiem par Eiropas Savienību, tās darbu, institūcijām un politikām.

 • EUR-lex – ES likumdošanas datu bāze.

 • ES PUBLIKĀCIJU BIROJS - ES tiesību akti un publikācijas.

 • EURES – Eiropas darba mobilitātes portāls, informācija par darba un mācību iespējām Eiropā. Darba piedāvājumi 32 Eiropas valstīs.

 • EUROSTAT – Eiropas Savienības dalībvalstu statistikas rādītāji.

 • TAVA EIROPA – praktiska informācija par tiesībām un iespējām.

 • ES SOLVIT - tiešsaites problēmu risināšanas tīkls.

 • EIROPAS PATĒRĒTĀJU INFORMĒŠANAS CENTRS - Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas Patērētāju Centru tīklu (ECC-Net), kuru veido 30 Eiropas Patērētāju Centri (ES dalībvalstu, Norvēģijas un Īslandes), kuri sadarbojas, ar mērķi nodrošināt patērētājus ar informāciju par pārrobežu pirkumiem un palīdz rast risinājumus patērētājiem pārrobežu strīdos ar komersantiem.

 • EIROPAS BIZNESA ATBALSTA TĪKLS - Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

EIROPAS SAVIENĪBA un LATVIJA

NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.