Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

E-izdevumi

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Alūksnes Novada Vēstis

Alūksnes novada pašvaldības laikraksts

 

Bibliotēku Pasaule

Žurnāls "Bibliotēku Pasaule" ir specializēts bibliotēku nozares periodiskais izdevums.
Žurnāla misija — aktualizēt bibliotēku nozīmi zināšanu sabiedrībā, to daudzveidīgās funkcijas un iespējas, izcelt vienotas un koordinētas bibliotēku sistēmas nepieciešamību informācijas revolūcijas laikā, 21.gadsimtā.

 

Jaunā Gaita

"Jaunā Gaita" ir trimdas latviešu izdevums, kas iznāk kopš 1955. gada. „Jaunā Gaita” ir ilustrēts rakstu krājums kultūrai un brīvai domai, tajā tiek publicēti trimdas un Latvijas latviešu literārie darbi, ārzemju rakstnieku darbu tulkojumi, literatūras kritika, raksti par vēsturi un mākslu. Rakstu krājumā ievietotas arī fotogrāfijas un mākslas darbu reprodukcijas.

 

Latvijas Universitātes e-resursu repozitārijs

Repozitārijā apkopotas un publiski pieejamas Latvijas Universitātes mācībspēku un pētnieku publikācijas – raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, ziņojumi, pētījumu un projektu atskaites un citi elektroniskie dokumenti.

 

Lauku Lapa un Zivju Lapa

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) katru mēnesi izdod informatīvi izglītojošu izdevumu Lauku Lapa, savukārt reizi divos mēnešos – Zivju Lapu, kur apkopota informācija par dažādām saimnieciskās darbības, Eiropas Savienības un valsts atbalsta līdzekļu saņemšanas, izglītošanās un pieredzes papildināšanas iespējām lauksaimniekiem, zivsaimniekiem, mežsaimniekiem, lauku uzņēmējiem un lauku iedzīvotājiem.

  

Alūksnes un Apes novadu politiski represēto kluba “Sarma ” izdotā grāmata  “We did not surrender. The Latvian Spirit in The Students of Aluksne” (“Mēs nepadevāmies. Latvijas gars Alūksnes skolēnos”) ir grāmatas “Šalc Tālavas un Dzimtenes sili” tulkojums angļu valodā un vēsta par Alūksnes vidusskolas (tagad- ģimnāzija) nacionālās jaunatnes pretošanās kustību “Tālavas sili” un “Dzimtenes sili” dalībnieku darbību 20.gadsimta četrdesmitajos gados, apkopo viņu atmiņu stāstus par Dzimtenes mīlestību un nodevību, izietajiem moku ceļiem Sibīrijā un Tālajos Austrumos.  Grāmatu  angļu valodā tulkojusi tulkotāja gaujieniete Liena Eglīte.

 

"Satori" ir biedrības "Ascendum" izdots kultūras un patstāvīgas domas interneta žurnāls, kas informē par kultūras notikumiem Latvijā un pasaulē, piedāvā lasītājiem viedokļus par aktuālām kultūrpolitiskām un sociālām problēmām, recenzijas un pārdomas par grāmatām, filmām, teātra izrādēm, koncertiem, mākslas izstādēm, intervijas ar literātiem, mūziķiem, režisoriem un citiem radošiem cilvēkiem, kā arī prozas un dzejas darbus.

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.