Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Datu bāzes

Lapa Draugos Twitter RSS RSS

Letonika ir pieejama mūsu bibliotēkā bez maksas!

Letonika
 
Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, jauns interneta pakalpojums, kura galvenais mērķis ir sniegt sistematizētu, enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un vienuviet apkopojot digitālos resursus par Latviju. Patlaban šie resursi ietver Latvijas Enciklopēdisko vārdnīcu, Terminu vārdnīcu, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas, datorenciklopēdiju Latvijas vēsture, interneta lappušu norādes.

Lursoft laikrakstu bibliotēka ir pieejama mūsu bibliotēkā bez maksas!

Lursoft laikrakstu bibliotēka
Lursoft laikrakstu bibliotēka - tajā varat lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss, The Baltic Times , novadu laikrakstu Tukuma Ziņotājs, Bauskas dzīve, Zemgales Ziņas, Druva, kā arī izmantot BNS arhīvus.
Bibliotēkā varat dažu sekunžu laikā atrast gan šīsdienas numuru rakstus, gan rakstus, kas publicēti pirms vairākiem mēnešiem. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, tai skaitā teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.
 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā bibliotēka

 

 

Latvijas Nacionālās Digitālās bibliotēkas (LNDB) mērķis ir nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas un tās sadarbības partneru digitalizētā kultūras mantojuma pieejamību internetā. LNDB padara krājumus pieejamākus dažādām sabiedrības grupām, tādējādi veicinot izpratni par Latvijas kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, saimniecību un politiku, kā arī piedāvā jaunus pētniecības instrumentus zinātniekiem. Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) vienotais meklētājs veic digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu. LNDB ir lielākā publiski pieejamā dokumentārā mantojuma digitālā krātuve Latvijā, kuru veido gan vairākas jau sabiedrībā pazīstamas interneta vietnes kā Zudusī Latvija (zudusilatvija.lv), Periodikas portāls (periodika.lv), Grāmatu portāls (gramatas.lndb.lv) un Latvijas vēsturisko skaņu ierakstu kolekcija (audio.lndb.lv), gan pavisam nesen publicētas kolekcijas kā G. F. Stendara literārais matojums (stenders.lndb.lv), Brāļu draudzes (rok)raksti (braludraudze.lndb.lv) un saistīto datu pilotkolekcija Rainis un Aspazija (runa.lnb.lv).
 
VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA

Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas

Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei: vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.
Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām - senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.

 

LASĀMKOKS

 

Elektroniskā bibliotēka bērniem

Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.

Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.

 

www.lasamkoks.lv

 

 

Portālā www.filmas.lv Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji bez maksas var noskatīties lielu daļu Latvijas jaunāko un labāko filmu, un filmu saraksts pamazām tiek papildināts. Portālā ievietotās filmas ierindojamas starp labākajām un tām ir Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps piešķirtā kvalitātes zīme - ikviena no šajā portālā noskatāmajām filmām savulaik tikusi apbalvota vai nominēta kādai balvai festivālā.WWW ARHĪVS

 

Vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu

 

Arhīvs satur Latvijas tīmekļa vietnes, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju.

 

http://webarhivs.lndb.lv/

 

GRĀMATU PORTĀLS

Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā

Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.

http://gramatas.lndb.lv/

 

 

PERIODIKAS PORTĀLS

Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus. Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!

http://periodika.lndb.lv/

 

 

RAKSTI PERIODIKĀ

Te pieejami raksti no Latvijā izdotiem turpinājumizdevumiem (laikrakstiem, žurnāliem, zinātnisko rakstu krājumiem), sākot no 1940. gada. Ar 2005. gada maiju ir iespēja no datubāzes pieslēgties Latvijas laikrakstu rakstu pilnajiem tekstiem, izmantojot Lursoft laikrakstu bibliotēku (pakalpojums pieejams bibliotēkā reģistrētajiem lietotājiem). Pieejama informācija par turpinājumizdevumu rakstiem arī no 1917., 1918., 1919., 1926., 1937., 1938. gadiem.

Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze

 

 

Filmas.lv

 

 

Portālā www.filmas.lv Latvijas publisko bibliotēku apmeklētāji bez maksas var noskatīties lielu daļu Latvijas jaunāko un labāko filmu, un filmu saraksts pamazām tiek papildināts. Portālā ievietotās filmas ierindojamas starp labākajām un tām ir Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps piešķirtā kvalitātes zīme - ikviena no šajā portālā noskatāmajām filmām savulaik tikusi apbalvota vai nominēta kādai balvai festivālā.

 

Zudusī Latvija

 

 

Zudusī Latvija ir Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas Letonica projekts, kurš apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām.

Zudusī Latvija satur digitalizētas senu zīmējumu kopijas, atklātnes un fotogrāfijas no 19. gadsimta beigām līdz mūsdienām un objektu aprakstus:

  • par arhitektūras un mākslas pieminekļiem (baznīcas, muižas, pilskalni un viduslaiku pilsdrupas);
  • pilsētu un apdzīvotu vietu skatiem;
  • sabiedriskajām ēkām (pašvaldību ēkas, skolas, biedrību nami);
  • saimnieciskajām būvēm (fabrikas, dzirnavas, cepļi, amatnieku darbnīcas);
  • infrastruktūras objektiem (pasta ēkas, veikali, krogi, zirgu pasta un dzelzceļa stacijas, dzelzceļi un ceļi, tilti);
  • Latvijas iedzīvotāju mājvietām; lauksaimniecības celtnēm (rijas, klētis, kūtis un staļļi);
  • dabas objektiem (ainavas, upju senlejas, klintis, dižkoki, dižakmeņi).

 

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.