Ē-digitālā bibliotēka


 

 Top.LV

 

 

Eiropas Savienības informācija

Lapa Draugos Twitter RSS RSSParlaments nobalso par Eiropas ''digitālo nodokli''

Deputāti atbalsta jaunus noteikumus, kas paredz ieviest pirmo sava veida ‘’digitālo nodokli’’, ko piemēros lielākajiem uzņēmumiem digitālo pakalpojumu sniegšanas jomā. Ceturtdien, 13. decembrī, Parlaments atbalstīja divus ziņojumu projektus, kas aicina ES ieviest digitālo pakalpojumu nodokļa kopējo sistēmu attiecībā uz ieņēmumiem, ko gūst lielākie uzņēmumi digitālo pakalpojumu un tehnoloģiju jomā. Priekšlikums paredz, ka dalībvalstīm būs iespēja piemērot nodokli ieņēmumiem, kas iegūti konkrētās valsts teritorijā, arī gadījumā, ja uzņēmums fiziski neatrodas šajā teritorijā.

Globālā ekonomika tiek arvien vairāk ''digitalizēta'', radot jaunus biznesa modeļus un veicinot jaunus uzņēmējdarbības veidus. Pašreizējais regulējums, kas nosaka uzņēmumu ienākuma nodokļu sistēmas darbību, pamatā tika izstrādāts 20. gadsimtā. Esošie noteikumi nespēj aptvert visas digitālās jomas darbības, piemēram, kur nav prasības fiziskajai klātbūtnei, lai nodrošinātu digitālos pakalpojumus - teikts sagatavotos ziņojumos.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/yv6q

2019. gada decembris

Papildināts Latvijas skolām izstrādātais materiālu kopums “VITAMĪNS ES”

Vitamīns ES2019. gads Latvijai un ikvienam no mums ir jubilejas gads - 15 gadus esam Eiropas Savienības dalībvalsts, 5 gadus mūsu valūta ir eiro. Lai mūsdienīgā un skolēniem interesantā veidā palīdzētu pilnveidot zināšanas par Eiropas Savienību, tās dalībvalstīm, kopīgām vērtībām, pilsonisko līdzdalību, aprīļa beigās Latvijas izglītības iestādes saņem vērienīgu dāvinājumu - 500 mācību un metodisko materiālu komplektus „Vitamīns ES”. Materiāli tapuši, papildinot materiālu kopumu, kas tika nogādāts visām Latvijas skolām 2018. gada pavasarī.

Vairāk informācijas: https://esmaja.lv/lv/projekti/vitamins-es/aktualitates

2019. gada decembris

Latvijas eksperti iepazīstina ar vienas pieturas aģentūras izveides principiem valsts pakalpojumu sniegšanā

No 2019.gada 9. līdz 12.decembrim ar Eiropas Savienības, ANO Attīstības Programmas Uzbekistānā (UNDP) un Latvijas Ārlietu ministrijas atbalstu Latvijas ekspertu grupa no Valsts Reģionālās Attīstības un Vides Aizsardzības ministrijas, Rīgas Ziemeļu Izpilddirekcijas un Smiltenes novada Domes projekta: „Publisko pakalpojumu sniegšanas un labas pārvaldības uzlabošana Uzbekistānas reģionos” ("Improved public service delivery and enchanced governance in rural Uzbekistan") ietvaros viesojās Uzbekistānā, lai nodotu Latvijas pieredzi par vienas pieturas aģentūras darbību un publisko pakalpojumu plānošanu un sniegšanu Taškentas pilsētas, Sirdarjas un Džizakas reģionu pašvaldībās. Vizītes laikā tika organizētā virkne Latvijas un Uzbekistānas speciālistu tikšanās un prezentācijas par iespējamiem turpmākās sadarbības veidiem. Vizītes noslēgumā ar Uzbekistānas galvaspilsētas Vienoto Valsts Pakalpojumu Aģentūras vadību panākta vienošanās, ka jau nākamā gada sākumā Taškentas ekspertu grupa apciemos Latviju ar mērķi detalizētāk iepazīties ar vienas pieturas aģentūru un saistīto partneriestāžu darbības organizāciju Latvijā.

Vairāk lasīt: https://ej.uz/ma7e

2019. gada decembris

EK iepazīstina ar Eiropas zaļo kursu

Eiropas Komisija iepazīstināja ar Eiropas zaļo kursu - ceļvedi, kā padarīt ES ekonomiku ilgtspējīgu, klimata un vides problēmas izmantojot iespēju radīšanai visās politikas jomās un padarot pārkārtošanos taisnīgu un iekļaujošu visiem. Lai tiesību aktos nostiprinātu politisko mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pasaules pirmo klimatneitrālo kontinentu, Komisija 100 dienu laikā iesniegs pirmo „Eiropas Klimata aktu”. Lai sasniegtu mērķus klimata un vides jomā, Komisija iesniegs arī bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, jauno rūpniecības stratēģiju un aprites ekonomikas rīcības plānu, ilgtspējīgas pārtikas stratēģiju „no lauka līdz galdam” un priekšlikumus par Eiropu bez piesārņojuma. Nekavējoties tiks sākts darbs, lai noteiktu stingrākus 2030. gada emisiju mērķrādītājus un sāktu realizējamu virzību uz 2050. gada mērķa sasniegšanu.

Vairāk informācijas šeit: https://ej.uz/ZalaisKurss

Vairāk par Eiropas zaļo kursu var uzzināt arī šeit: https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/european-green-deal_lv

2019. gada decembris

Eiropas Parlaments: visām dalībvalstīm nekavējoties jāratificē Stambulas konvencija

EP deputāti prasa visām dalībvalstīm pievienoties Stambulas konvencijai un nekavējoties to ratificēt, lai apturētu vardarbību pret sievietēm. Nesaistošajā rezolūcijā, ko EP deputāti pieņēma ar 500 balsīm par, 91 pret un 50 atturoties, Parlaments aicina Padomi nekavējoties pabeigt Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā sauktās Stambulas konvencijas ratifikācijas procesu. EP mudina septiņas dalībvalstis, kas to ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas - Bulgāriju, Čehiju, Ungāriju, Lietuvu, Latviju, Slovākiju un Lielbritāniju - to nekavējoties ratificēt. EP deputāti nosoda pret konvenciju vērstos uzbrukumus un kampaņas, dažās dalībvalstīs apzināti to kļūdaini interpretējot un iepazīstinot sabiedrību ar nepatiesiem apgalvojumiem par tās saturu.

EP deputāti pieprasa, lai Komisija nākamajā Eiropas Dzimumu līdztiesības stratēģijā kā prioritāti iekļautu ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanu.

Viņi aicina Komisiju iesniegt tiesību aktu par visu veidu ar dzimumu saistītas vardarbības, tostarp uzmākšanās tiešsaistē un kibervardarbības, novēršanu un apkarošanu.

Viņi arī prasa vardarbību pret sievietēm iekļaut ES atzīto noziegumu katalogā.

 

Lasīt vairāk: https://ej.uz/euki

2019. gada decembris

Eirobarometrs: Latviju visvairāk satrauc sociālā atstumtība un nabadzība, visu ES – klimata pārmaiņas

Attēlu rezultāti vaicājumam “sociālā atstumtība”Latvijas iedzīvotāju vērtējumā Eiropas Parlamentam pirmkārt būtu jāmazina sociālā atstumtība un nabadzība, bet visā Eiropā visbiežāk minētā prioritāte ir cīņa ar klimata pārmaiņām.

  • - 52% ES pilsoņu uzskata, ka klimata pārmaiņas ir visnopietnākā vides problēma;
  • - cilvēktiesības, vārda brīvība un dzimumu līdztiesība minētas kā svarīgākās ES vērtības;
  • - 59% atbalsta savas valsts dalību ES.

Oktobrī veiktajā EP Eirobarometra rudens aptaujā iedzīvotājiem tika vaicāts par vēlamajām EP darba prioritātēm. Pirmo reizi visbiežāk minētā atbilde visā ES ir cīņa ar klimata pārmaiņām (32%), tai seko cīņa ar nabadzību un sociālo atstumtību (31%), terorisma apkarošana (24%), kā arī bezdarba mazināšana (24%).

Latvijā aptaujātie cilvēki kā būtiskāko minējuši cīņu ar nabadzību un sociālo atstumtību (40%), ekonomikas izaugsmi un investīciju veicināšanu (27%), kā arī patērētāju tiesības un veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību (25%). Latvijā vides jautājumus kā svarīgākos minēja 15% aptaujāto pilsoņu, un tas ir otrais zemākais rādītājs ES pēc Bulgārijas (14%).

Vaicāti par vissvarīgākajām vides problēmām, aptaujātie visā Eiropā visbiežāk nosauca klimata pārmaiņas (52%), gaisa piesārņojumu (35%), jūras piesārņojumu (31%), atmežošanu un atkritumu daudzuma palielināšanos (abus 28%). Aptaujātajiem Latvijas iedzīvotājiem turpretī visvairāk raižu sagādā atkritumu daudzuma palielināšanās (48%), sadzīves un komunālo atkritumu apsaimniekošana (31%) un klimata pārmaiņas (arī 31%). Aptaujas rezultāti arī liecina, ka seši no desmit eiropiešiem ir pārliecināti par jauniešu protestu ietekmi uz klimata politiku savas valsts un Eiropas līmenī.

Lasīt vairāk: https://ej.uz/jcq3

2019. gada decembris

Breksits būs: pirmstermiņa vēlēšanās Lielbritānijā absolūti uzvar konservatīvie

Attēlu rezultāti vaicājumam “Brexit”Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona vadītie konservatīvie ceturtdien notikušajās parlamenta pirmstermiņa vēlēšanās izcīnījuši pārliecinošu uzvaru, nodrošinot sev absolūto vairākumu un beidzot paverot ceļu Apvienotās Karalistes aiziešanai no Eiropas Savienības (ES).

Saskaņā ar rezultātiem, kas iegūti pēc biļetenu saskaitīšanas 649 no 650 vēlēšanu apgabaliem, toriji, kas kopumā ieguvuši aptuveni 43,6% balsu, izcīnījuši 364 mandātus, savu pārstāvniecību salīdzinājumā ar iepriekšējo parlamenta sasaukumu palielinot par 47 vietām.

Tikmēr lielākā opozīcijas partija - leiboristi - ar 32,2% balsu izcīnījuši tikai 203 vietas parlamenta apakšnamā, zaudējot 59 mandātus. Savu pārstāvniecību izdevies ievērojami palielināt arī Skotu Nacionālajai partijai (SNP), kas izcīnījusi 48 no Skotijai atvēlētajām 59 vietām, papildus iegūstot 13 mandātus.

Tagad, kad balsu skaitīšanu rezultāti apstiprinājuši, ka konservatīvajiem jaunajā parlamenta sasaukumā būs pārliecinošs vairākums, sagaidāms, ka Džonsona panāktā breksita vienošanās ar Briseli beidzot visdrīzākajā laikā tiks apstiprināta un Lielbritānija pametīs ES 31.janvārī, tas ir, desmit mēnešus vēlāk nekā sākotnēji bija paredzēts.

Lasīt vairāk: https://ej.uz/qupq

2019. gada decembris

Roberts Zīle: Aukstā Somijas un ES Padomes dvesma Eiropas naudas cerībām

Šonedēļ ES Padomes prezidējošā valsts Somija prezentēja savu piedāvājumu sarunu uzsākšanai par nozīmīgo ES daudzgadu finanšu shēmas (DFS) budžeta ietvaru. Šeit uzsvars patiesi jāliek uz sarunu uzsākšanas piedāvājumu, jo šķiet, ka neviens, tai skaitā pati Somija, nav apmierināta ar to, ko prezentēja.

Lasīt vairāk https://ej.uz/guf3

2019. gada decembris

EP apstiprina jauno EK kolēģiju fon der Leienas vadībā

'Delfi' no Strasbūras: EP apstiprina jauno EK kolēģiju fon der Leienas vadībāEiropas Parlaments (EP) trešdien ar vienkāršu vairākuma balsojumu apstiprināja jauno Eiropas Komisijas (EK) komisāru komandu Urzulas fon der Leienas vadībā. Tās veidošanu iezīmēja atgriešanās pie Eiropas lielvalstu kompromisa kandidāta izvēles EK prezidenta amatam, zīmīgas trīs kandidātu nomaiņas pēc EP atteikuma viņus apstiprināt, kā arī komisāru amata nosaukumiem, kas raisījuši diskusijas daudzās dalībvalstīs. EP fon der Leienas vadīto kolēģijas sastāvu atbalstīja ar 461 balsi "par", 157 balsoja "pret", bet 89 atturējās. Jaunā, dažkārt par Eiropas Savienības ministru kabinetu dēvētā komanda, darbu sāks šā gada 1. decembrī, un tās pilnvaru termiņš noslēgsies pēc pieciem gadiem - 2024. gada nogalē.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/h7ok

2019. gada novembris

200 miljoni eiro Eiropas agropārtikas produktu popularizēšanai Eiropas Savienībā un ārpus tās robežām

Eiropas agropārtikas produktu popularizēšana2020. gadā Eiropas Komisija ar 200,9 miljoniem eiro finansēs ES agropārtikas produktu popularizēšanas pasākumus gan pašu mājās, gan ārvalstīs.

Komisijas pieņemtajā 2020. gada noieta veicināšanas politikas darba programmā ieskicētas galvenās atbalsta prioritātes. ES agropārtikas produktu noieta veicināšanas politika izstrādāta, lai palīdzētu nozarei gūt labumu no aizvien plašākā un dinamiskākā pasaules agropārtikas tirgus, palielinātu informētību par kvalitātes shēmām, arī bioloģisko produkciju, un palīdzētu ražotājiem, ja tiem nāktos saskarties ar tirgus traucējumiem.

 

Vairāk informācijas: https://ej.uz/tacv

2019. gada novembris

Vienošanās par ES budžetu 2020. gadam: cīņa pret klimata pārmaiņām un citu ES prioritāšu īstenošana

Vienošanās par ES budžetu 2020. gadam: cīņa pret klimata pārmaiņām un citu ES prioritāšu īstenošanaŠodien trīs ES iestādes vienojās par ES 2020. gada budžetu. Tas ļaus ES koncentrēt savus resursus iedzīvotājiem svarīgās prioritārajās jomās: klimata pārmaiņas, darbvietas, jaunatne, drošība un solidaritāte Eiropas Savienībā. Tā kā nākamā gada budžets būs septītais un pēdējais pašreizējā 2014.-2020. gada ilgtermiņa budžeta ciklā, tas sagatavos pāreju uz nākamo budžeta ciklu.

 

Vairāk informācijas:https://ej.uz/5sk6

2019. gada novembris

ES Pamattiesību harta svin 10. gadadienu

Es pamattiesību hartai - 10ES Pamattiesību hartai 2019. gada 1. decembrī apritēs 10. gadskārta kopš 2009. gada 1. decembra, kad stājās spēkā Lisabonas līgums un tā kļuva juridiski saistoša. Atzīmējot šo gadadienu, EK kopā ar Padomes prezidentvalsti Somiju un ES Pamattiesību aģentūru rīt rīkos konferenci, kurā pārrunās, kā uzlabot hartas izmantošanu un informētību par hartu, lai to iedzīvinātu ES iedzīvotāju ikdienā.

Vairāk informācijas: https://ej.uz/xxac

2019. gada novembris

Eirobarometra aptauja: vairākums ES iedzīvotāju pozitīvi vērtē starptautisko tirdzniecību

Eiropas Komisijas publicētās Eirobarometra speciālaptaujas rezultāti liecina, ka 60 % no eiropiešiem jūtas personīgi ieguvēji no starptautiskās tirdzniecības — tas ir par 16 procentpunktiem vairāk nekā pirms 10 gadiem, kad tika veikta iepriekšējā aptauja. Tā arī atklāj, ka, pēc 71 % respondentu domām, ES efektīvāk aizstāv savu valstu tirdzniecības intereses nekā atsevišķas valstis, rīkojoties neatkarīgi cita no citas.

Informācija pieejama arī šeit: https://ej.uz/EirobarometrsTirdznieciba

2019. gada novembris

Eiropas Parlamenta LUX Filmu dienās Rīgā bez maksas izrādīs trīs filmas

Eiropas Parlamenta LUX Filmu dienās Latvijas iedzīvotāji varēs bez maksas noskatīties trīs ievērojamas Eiropas filmas, kas šogad pretendē uz Eiropas Parlamenta LUX Kino balvu.

Filmu bezmaksas seansi notiks Rīgā, kino "Splendid Palace" (Elizabetes iela 61):

  • 22. novembrī plkst. 18:30 "The Realm"
  • 23. novembrī plkst. 18:30 "God Exists, Her Name Is Petrunya"
  • 24. novembrī plkst. 18:30 "Cold Case Hammarskjöld"

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ interesentiem lūdzam sūtīt vēstuli uz e-pasta adresi epriga@europarl.europa.eu, norādot filmu, ko vēlas apmeklēt.

Vairāk informācijas https://ej.uz/thw2

2019. gada novembris

“DiscoverEU”: jautājumi un atbildes

#DiscoverEUKas ir „DiscoverEU”?

„DiscoverEU” ir ES iniciatīva, kas piedāvā 18 gadus veciem jauniešiem iespējas ceļot, izbaudot Eiropas Savienībā pastāvošo pārvietošanās brīvību un tādā veidā iepazīstot Eiropas reģionu daudzveidību, baudot kultūras bagātību un satiekot cilvēkus no visa Eiropas kontinenta. Ceļojot dalībniekiem būs iespēja labāk iepazīt sevi, vairot uzticēšanos saviem spēkiem un uzlabot tādas svarīgas kompetences kā, piemēram, problēmu risināšanas un svešvalodu prasme.

Vairāk informācijas lasi : https://ej.uz/DiscoverEU_JautAtb

2019. gada novembris

<< Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākošā >>

arhīvs: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Lisabonas līgums (rtf)
Lisabonas līgums (pdf)
Informācija uzņēmējiem

Uz sākumu

 

aktualitātes | jaunās grāmatas | bibliotēka piedāvā | saites | lietošanas noteikumi | kontakti | novada bibliotēkas | e-resursi

© 2006-2012, Alūksnes pilsētas bibliotēka.